یکی از میان همه
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱٧ امرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: مذهبی

رسول اکرم

گریه کردن و چشمها را پاک نمودن نشانه ترس از خدا نیست، آنکس از خدا می ترسد که از هر چه را کیفر اخروی دارد دوری گزیند.

امام جعفر صادق

کسی که به دنیا دل ببندد همواره گرفتار سه حالت روحی است: غصه و اندوه دائم، آرزوئی که هرگز برآورده نمی شود و امیدی که هرگز بدان نخواهد رسید.