آستانه دل

من معتقد به چیزهای باور نکردنی هستم. من معتقد به خلوص درد و شادی قلب هستم. این ها چیزهایی فوق العاده و کمیابند، و به طرز دردناکی ساده هستند.

"نور دنیا اثر کریستین بوبن نویسنده فرانسوی"

/ 0 نظر / 27 بازدید