خورشید وارونه

کمتر پیش می آید که انسان با کسی همدل شود. بیشتر آدم ها خودشان مانع عملی شدن افکار خودشانند، زیرا به راستی حضور ندارند، یا اینکه اصلا روح ندارند. من همیشه به دیگری اعتبار جدید بودن غیر قابل باور هستیش را می بخشم. اما اگر این چیز فوق العاده را از بین ببرد برای این که شبیه دیگران شود، این اعتبار بیهوده خرج شده است.

 عقاید، مورد توجه من نیست. چیزی که احساس مرا بر می انگیزد هنگامی است که دیگری، تمام وزن زندگی خود را در ترازوی کلمات می گذارد و تفکرش را بر آن تکیه می دهد.

 چیزی که به من مربوط می شود این است که گاهی احساس می کنم به هیچ وجه قادر به دوست داشتن نیستم و در عین حال ، بیش از دیگران از حس دوست داشتن برخوردارم.

 آدم ها را کمتر می بینم ولی هنگامی که کسی اینجا نیست می توانم تا بی نهایت با دیگری باشم.

 

  "نور دنیا اثر کریستین بوبن نویسنده فرانسوی"

/ 0 نظر / 24 بازدید